Gabinet specjalistyczny Dia-Log

Terapia ręki

Terapia ręki, to zajęcia usprawniające całą kończynę górną. Celem terapii jest wzmacnianie siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu i kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy rąk. Najtrudniejszą umiejętnością motoryczną ręki jest umiejętność grafomotoryki, czyli czynności związanej z rysowaniem i pisaniem.

Terapia skierowana jest dla pacjentów z trudnościami w:

  • planowaniu ruchu i uczeniu się nowych czynności manualnych i manipulacyjnych,
  • wykonywaniu czynności, wymagających precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (nawlekanie koralików, malowanie, lepienie z plasteliny, pisanie i rysowanie),
  • nauce samoobsługi (ubieranie, zapinanie zamka, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików),
  • dostosowaniu użycia siły do określonego zadania ruchowego,
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • starannym pisaniu.

Dane kontaktowe

Specjalistyczne Centrum Terapeutyczne DIA-LOG

ul. Barona 20/11, 45-771 Opole

Tel:. +48 795 677 363

email:. specjalisciopole@gmail.com

Mapa dojazdu