Gabinet specjalistyczny Dia-Log

Badanie metodą - Brazeltona

NBAS to usystematyzowana obserwacja pozwalająca na ukazanie indywidualnej charakterystyki zachowań noworodków i najmłodszych niemowląt.

Badanie można przeprowadzić od urodzenia (u wcześniaków od 35 tygodnia wieku biologicznego, które pozostają stabilne medycznie) do końca 2 miesiąca życia.

Uzyskane obserwacje dotyczą czterech obszarów zachowań noworodka:

  • układu autonomicznego
  • układu ruchowego
  • systemu organizacji i regulacji stanów aktywności
  • systemu interakcji społecznych

Podstawowym założeniem badania NBAS jest to, że dziecko od urodzenia aktywnie uczestniczy w swoim rozwoju, nie tylko odpowiada na kierowane do niego komunikaty, ale również samo, poprzez swoje zachowanie może być ich nadawcą.

Zadaniem osoby badającej jest prowadzenia obserwacji w taki sposób, by wywołać najlepsze zachowanie dziecka. Badający podążając za aktualnym stanem dziecka, nazywając jego zachowania, udzielając adekwatnego wsparcia, odpowiadając na jego komunikaty, okazuje szacunek noworodkowi. Rodzice uczestniczący w takiej obserwacji, w naturalny sposób poznają dziecko, potwierdzają swoje kompetencje, wyjaśniają wątpliwości.

Po badaniu rodzice otrzymają informacje jakie są mocne strony dziecka, a w których obszarach wymaga wsparcia i jak to wsparcie zapewniać.
W jaki sposób dziecko komunikuje swoje potrzeby, na co szczególnie zwracać uwagę.

Jeśli zajdzie taka konieczność rodzice otrzymają stosowne zalecenia.

Czas trwania ok. 1 godz.

Dane kontaktowe

Specjalistyczne Centrum Terapeutyczne DIA-LOG

ul. Barona 20/11, 45-771 Opole

Tel:. +48 795 677 363

email:. specjalisciopole@gmail.com

Mapa dojazdu