Gabinet specjalistyczny Dia-Log

Pedagog - terapeuta

Podczas terapii pedagogicznej, wykonywane są działania stymulujące percepcję wzrokową i słuchową, sprawność manualną oraz orientację przestrzenną. Wprowadzane są ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej. W ramach terapii prowadzona jest nauka czytania i pisania oraz stymulowane jest myślenie logiczne, analityczne i przyczynowo-skutkowe.

Terapia skierowana jest dla dzieci z:

  • nieharmonijnym rozwojem,
  • zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • obniżoną sprawnością manualną,
  • zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,
  • trudnościami w umiejętności czytania i pisania,
  • dysleksją,
  • dysgrafią,
  • dysortografią.

Dane kontaktowe

Specjalistyczne Centrum Terapeutyczne DIA-LOG

ul. Barona 20/11, 45-771 Opole

Tel:. +48 795 677 363

email:. specjalisciopole@gmail.com

Mapa dojazdu