Gabinet specjalistyczny Dia-Log

Psycholog

Psycholog prowadzi konsultacje i terapie dzieci z zaburzeniami lękowymi oraz trudnościami w radzeniu sobie z emocjami,  niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Pracuje nad kompetencjami komunikacyjno-społecznymi i poznawczymi. Terapia psychologiczna obejmuje również zajęcia rozwijające funkcje poznawcze i koncentrację uwagi oraz przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania.

Terapia skierowana jest dla dzieci z:

  • nieharmonijnym rozwojem,
  • trudnościami w koncentracji uwagi
  • zaburzeniami zachowania i problemami z regulacją emocji (w tym z agresją, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji)
  • trudnościami w  myśleniu logicznym, analitycznym i przyczynowo-skutkowym,
  • zaburzeniami w rozwoju komunikacji,
  • trudnościami w naśladownictwie,
  • nieprawidłowościami w zakresie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego oraz naśladownictwa.

Dane kontaktowe

Specjalistyczne Centrum Terapeutyczne DIA-LOG

ul. Barona 20/11, 45-771 Opole

Tel:. +48 795 677 363

email:. specjalisciopole@gmail.com

Mapa dojazdu